Parafia Św. Brata Alberta w Mnikowie


Aktualności

08.06.2020

Opis ambonyW Kościele katolickim mamy najważniejsze 2 stoły.

I Ołtarz - stół Ciała Pańskiego – stół Ofiarny
II Ambona - stół Słowa Bożego

Ambona przypomina, że celem życia człowieka jest radość, podziw, życie miłością to znaczy bycia dla kogoś na wzór Mistrza z Nazaretu.

W górnej części ambony jest wyrzeźbiona w drewnie pełna rzeźba Ducha Św. na tle złotych promieni.

Pod rzeźbą są wizerunki 4 Ewangelistów : Jana, Marka, Łukasza i Mateusza.
Wykonane są na drewnianych płytach.
Tło pokryte jest płatkami złota na poler. Tło częściowo jest puncowane. Wizerunki ewangelistów namalowane zostały farbami temperowymi.
Każdy z Ewangelistów trzyma księgę, na której umieszczone zostały fragmenty ich Ewangelii. Za postaciami znajdują się przynależne im symbole : orzeł, wół, anioł, lew.

Słowo : Ewangelia oznacza po prostu DOBRĄ NOWINĘ o przyjściu Mesjasza.
Jan – orzeł
Mateusz – człowiek anioł
Marek – lew
Łukasz – wół
Wszystkie te symboliczne stworzenia mówią najpełniej o samym Jezusie Chrystusie.„ Jak człowiek cierpiał Jak lew zwyciężył Jak orzeł wzleciał Jak wół został zabity na ofiarę”

Tekst ten odkryty został przez archeologów na marmurowym bloku w okolicach Lidii (starożytne państwo istniejące do 546 r. p. n. e.) w dzisiejszej Turcji.

Projekt i wykonanie Ewa Chudoba
Dostarczenie desek pod wizerunki i montaż Jarosław Kopeć z synem
Wykonanie podświetlenia ambony Jerzy Czapla