Parafia Św. Brata Alberta w Mnikowie

Aktualności

20.09.2011

Poświęcenie odnowionego Wizerunku Matki Bożej Skalskiej

8 września przypadała coroczna Uroczystość Narodzenia NMP, w tradycji zwana Świętem Matki Bożej Siewnej. Dla naszej wspólnoty był to dzień wyjątkowy. Po trwającej od 11 lipca renowacji, otoczony kultem wizerunek Matki Bożej Skalskiej zajaśniał nowym blaskiem. Właśnie 8 września, w maryjne święto, odnowiony obraz został poświęcony. O godz. 17.00 w Dolinie Mnikowskiej rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana przez jedenastu kapłanów. Przewodniczył jej Ks. Dziekan Wiesław Grzechynia, zaś kazanie wygłosił Ks. dr Roman Bogacz. Na zakończenie Mszy odbył się obrzęd poświęcenia wizerunku.

Uroczystosć zgromadziła nie tylko licznie przybyłych mieszkańców Mnikowa - czcicieli Matki Bożej Skalskiej. W Mszy Św. uczestniczyli także mieszkańcy Czułowa i okolic. Mimo chłodu, przybyła pieszo także grupa licealistów z Radosnej Nowiny w Piekarach, wraz z nauczycielami. Nie zabrakło przdstawicieli władz gminnych i lokalnych, oraz Sióstr Albertynek. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: OSP z Mnikowa i Czułowa, oraz Gimnazjum w Mnikowie.

Renowację wizerunku Matki Bozej przeprowadziła P. Konserwator Ewa Wnęk - Chudoba, od 10 lat mieszkająca w Mnikowie. Na zakończenie Mszy Św. przybliżyła zgromadzonym wiernym historię powstania obrazu i zarys prac konserwatorskich.

Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla wszytkich, którzy zgromadzili się, aby z radością uczcić Matkę Bożą Skalską, w jej odnowionym, pięknym wizerunku.